Kontakt

Možete nas naći

EMAIL

 timi@beotel.net

office@timi.rs

TELEFON
+381 35 534 499
+381 35 534 498
+381 63 534 
499

POSLOVNI PODACI

Matični broj: 06412050
PIB:
 100941446
Žiro račun:
 160-5903-21

LOKACIJA

Carigradski put bb, Paraćin-Srbija

Kontaktirajte nas